Giấy tờ thủ tục chuyển nhượng tên miền nước ta, tên miền quốc tế bạn cần biết

05:40 ngày 27/12/18 trong  Bảng viết điện tử Empireera

đưa ra quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của thủ tướng chính phủ lao lý về đấu giá, chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet;

thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm năm ngoái của cục thông tin và truyền thông quy định về cai quản & sử dụng khoáng sản Internet;

thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của cục thông báo và media hướng dẫn về ủy quyền quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá;

thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của cục kinh tế tài chính hướng dẫn tiến hành thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hương dẫn tiến hành một vài nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá thể lao lý tại Luật chỉnh sửa, bổ sung một vài điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 & Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật chỉnh sửa, bổ sung một trong những điều của những Luật về thuế & sửa đổi, bổ sung một trong những điều của các Nghị định về thuế;

Bạn đã hiểu gì về domain chưa? Hãy xem tìm hiểu thông tin cập nhật ( cách chuyển nhượng tên miền .vn ) những dịch vụ được cung cấp đáng tin cậy của Bkhost.

Bật mí các cách chuyển nhượng tên miền .vn

ra quyết định số 1198/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 7 năm 2015 Bộ thông tin và truyền thông media về việc luật pháp tác dụng, nghĩa vụ, quyền lợi & cơ cấu của trung tâm Internet nước ta.

công văn chỉ dẫn về thuế chuyển nhượng ủy quyền (Công văn số 350/TCT-CS & công báo số 784/TCT-TNCN)

- Tên miền bảo đảm theo quy định tại Điều 8, chỉ thị số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của bộ thông báo & truyền thông media điều khoản về cai quản & sử dụng tài nguyên Internet.

- Tên miền đang giải quyết và xử lý vi phạm luật, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc đang bị tạm ngưng sử dụng.

- điều kiện kèm theo về tên miền: Theo nội dung trả lời thắc mắc số 2 ở trên;

- điều kiện về bên cạnh nhận chuyển nhượng: Bên nhận chuyển nhượng ủy quyền thuộc đối tượng người sử dụng được đăng ký, sử dụng tên miền Internet chuyển nhượng theo lao lý tại khoản 3 Điều 5 thông tư số 24/2015/TT-BTTTT.

Bước 2. Khi sử dụng tên miền, bạn nên cập nhật ( www.pearltrees.com ) các thông tin liên quan đến chúng trước khi chọn nhà cung cấp. hoàn thành xong hồ sơ chuyển nhượng theo luật pháp tại khoản 1 Điều 3 chỉ thị số 16/2016/TT-BTTTT .

+ Văn bản ý kiến đề xuất ủy quyền & nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet;

+ Bản khai thông báo ĐK sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng.

Bước 3.Nộp hồ sơ chuyển nhượng tận nơi ĐK đang quản lý tên miền chuyển nhượng ủy quyền.

Bước 4. Nhà ĐK kiểm tra, lưu ý đến và thông báo kết quả hồ sơ chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng tên miền tới các bên nhập cuộc chuyển nhượng trong vòng 5 ngày làm việc.

Bước 5. Nộp thuế chuyển nhượng: sau thời điểm nhận được văn bản đồng ý hồ sơ chuyển nhượng ủy quyền, bên chuyển nhượng ủy quyền hoàn thiện nhiệm vụ nộp thuế chuyển nhượng ủy quyền hoặc bản cam kết ràng buộc không thuộc đối tượng người sử dụng nộp thuế theo hướng dẫn của cục kinh tế.

Bước 7. Nhà ĐK phối với trọng tâm Internet việt nam (VNNIC) để tiến hành đăng ký lại tên miền chuyển nhượng ủy quyền cho bên nhận chuyển nhượng.

Bước 8: Nhà đăng ký thông báo khách hàng hoàn tất chuyển nhượng ủy quyền QSD tên miền.

BKhost hướng dẫn bạn cách chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền nhanh chóng.

+ chuyển nhượng tên miền vn tiến hành theo nhiệm vụ kỹ thuật thay tên chủ thể, thời gian ấn hạn sử dụng Lúc Này của tên miền được không thay đổi.

Để ủy quyền QSD, người sử dụng cần:

+ Văn bản kiến nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet;

+ Bản khai thông báo ĐK sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng ủy quyền.

+ GPKD, CMND của người thay mặt đại diện quy định, CMND của chủ thể tên miền sao y công chứng trong vòng 3 tháng.

Bản khai đăng ký tên miền + CMND chủ thể hoặc CMND người đăng ký sao y công chứng trong khoảng 3 tháng.

Cá nhân: Nếu tổng lệch giá bán hàng, kinh doanh trong thời điểm dương lịch > 100 triệu thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT theo thuế suất 1% & TNCN theo thuế suất 0.5%.Nếu < 100 triệu làm Bản cam đoan là đối tượng người tiêu dùng không hẳn nộp thuế.

Tổ chức: Xuất Hóa đơn giá trị gia tăng của Doanh Nghiệp khi ủy quyền QSD tên miền cho bên mua.(Bên chuyển nhượng ủy quyền xuất VAT cho bên nhận chuyển nhượng, Ghi nội dung: Phí chuyển nhượng cho tên miền….., về giá cả hóa đơn thương lượng giao thương giữa phía 2 bên (hóa đơn photo đóng dấu mộc treo của bên chuyển nhượng)

Cách chuyển nhượng tên miền .vn, chuyển nhượng tên miền quốc tế hiệu quả tại Bkhost.vn.

hướng dẫn quá trình ủy quyền tên miền .vn:

Bước 1: Các bên nhập cuộc chuyển nhượng ủy quyền hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền & nộp hồ sơ ủy quyền tại nhà đăng ký đang cai quản tên miền chuyển nhượng ủy quyền, hồ sơ bao gồm:

Văn bản đề nghị chuyển nhượng ủy quyền & nhận ủy quyền quyền sử dụng tên miền Internet: [Download]

Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng: [Download]